Általános szerződési feltételek Vivre Deco SRL

1. Fogalommeghatározások

VIVRE DECO- VIVRE DECO SRL., székhely Bukarest, Giurgiului út 321. szám, C2 épület, 1. emelet, 4. kerület, cégjegyzékszám J40/3718/2012, társadalmi tőke - 2.461.000 ron, adószám RO30010618/30346415-2-51, a román törvények alapján megszervezve.

WEBOLDAL -Domain vivre.hu és annak aldomain-jei.

TARTALOM - nak mínősülnek a következők:

 • minden olyan információ, amely a weboldalon látogatható, megjeleníthető vagy elérhető lesz digitális berendezéssel.
 • minden olyan e-mail, amit a Vivre Deco küld FELHASZNÁLÓINAK vagy ÜGYFELEINEK elektronikus és/vagy bármely más információs eszköz igénybevételével.
 • minden, bármilyen kommunikációs úton közölt információ, amit a Vivre Deco alkalmazottja vagy munkatársa hoz a FELHASZNÁLÓ vagy ÜGYFÉL tudomására, függetlenül attól, hogy meghatározza a szerződéskötést megelőző tájékoztatás vagy sem.
 • minden olyan információ, mely a termék, a szolgáltatás és/ vagy egy bizonyos időszakban a Vivre Deco által megszabott árakra vonatkozik.
 • minden olyan információ, mely a termék, a szolgáltatás és/ vagy egy adott periódusban egy harmadik fél által megszabott árakra vonatkozik, mellyel a Vivre Deconak partnerszerződése van egy bizonyos időszakra.
 • minden információ, mely a Vivre Decora vonatkozik, vagy bármilyen más kiváltságos adat.
SZOLGÁLTATÁS- elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, mely kizárólag a weboldal nyilványosan elérhető területein zajlik, vagyis lehetőséget nyújt a ÜGYFÉLNEK, hogy kizárólag elektronikus vagy bármely más távközlési úton szerződjön termékre és/vagy szolgáltatásra.

TAG- az a személy, akinek hozzáférhetősége van vagy hozzáférhetőséget szerez a TARTALOMHOZ bármilyen kommunikációs eszközzel ( elektronikus úton, telefonon stb.) vagy felhasználási egyezség jött létre közte és a Vivre Deco közt, melyhez FELHASZNÁLÓI FIÓK és annak használata szükségeltetik.

FELHASZNÁLÓI FIÓK- e-mail cím és jelszó együttese, mely egy adott TAGNAK hozzáférést nyújt a WEBOLDAL korlátozott területeire, mely a SZOLGÁLTATÁSOKAT tartalmazza.

ÜGYFÉL- az a személy, aki hozzáférhetőséget nyer a TARTALOMHOZ és SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, a FELHASZNÁLÓI TAGSÁG létrehozása céljából.

RENDELÉS - egy elektronikus dokumentum, amely a Forgalmazó és az Ügyfél között jön létre és ami által az Ügyfél a Weboldalon értesíti a Forgalmazót a vásárlási szándékáról.

RRP ár - Azt az értéket jelenti, amelyet minden termék oldalán lehet látni a Vivre Deco által meghatározott ár mellet. Ez az érték a forgalmazó által meghatározott értéket jelenti (Recommended Retail Price). Ezt az összeget a termékek értékének összehasonlítása érdekében tüntetjük fel, ezért megtalálható minden termék oldalán a Vivre Deco által meghatározott ár mellet, vagy fölötte.

DOKUMENTUM – a jelen Általános szerződési feltételek

SZERZŐDÉS, távolsági- a 2014. június 4. 34. számú Sürgösségi Kormányrendelet meghatározása értelmében a fogyasztói jogok védelme a szakemberekkel kötött szerződéseken belül, valamint a jogszabály változtatására és kiegészítésére szolgáló 2. cikkely 7. szakasza szerint, ahogy ezt a fogyasztói jogok 2011/83/EU irányelve összefoglalta: minden szerződés szakember és fogyasztó közt egy szervezett táveladási vagy távszolgáltatási rendszeren belül, a felek fizikai jelenlétét mellőzve, egy vagy több kizárólagos kommunikációs eszköz használatával a szerződés lejárati időpontját is beleértve.

HÍRLEVÉL/RIASZTÁS- időszakos tájékoztatás eszköze, kizárólagosan elektronikus formában, termékekről, szolgáltatásokról és/vagy a Vivre Deco által egy adott időszakban tartott vásárlási akciókról, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna a Vivre Deco a bennfoglalt információkra.

ÁTUTALÁSOK- a Vivre Deco által a ÜGYFÉLNEK eladott termék/szolgáltatás eladásából befolyt összeg bevételezése, a Vivre Deco által jóváhagyott kártyás átutalással vagy banki átutalással, a kiszállítási eljárástól függetlenül.

2. Általános

 • 2.1. A dokumentum meghatározza az általános szerződési feltételeket a Weboldal/Szolgáltatás/ Termék felhasználását tekintve a Tag vagy Ügyfél által, abban az esetben ha nincs más érvényes egyezsége a Vivre Deco-val.
 • 2.2. A használat, beleértve a hozzáférést, látogatását és megtekintését a nem korlátozott Tartalomnak/Szolgáltatásnak maga után vonja a Tag vagy a Ügyfél csatlakozását a jelen feltételekhez, az Ügyfél vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződési feltételek frissitését, kiegészítéseit és módosításait. Nézeteltérés esetén a rendelés időpontjában érvényes szerződési feltételek használandóak és ezt a Vivre Deco felé írásban tett panaszbejelentés alapján küldheti.
 • 2.3 A Szolgáltatások elérhetősége kizárólag a www.vivre.hu nyilvános weboldal hozzáférésén keresztül valósul meg.
 • 2.4. A Weboldal/Tartalom/Szolgáltatás használatában kizárólagosan a Tag vagy Ügyfél tehető felelőssé minden tevékenségben. Ugyancsak Ő felel az érvényben lévő román törvények szerint minden anyagi, értelmi, elektronikus vagy bármilyen természetű kárért, melyet a Weboldal/Tartalom/ Szolgáltatásban okozott a Vivre Deco-nak, vagy a Vivre Deco-val az adott időpontban szerződésben álló harmadik félnek.
 • 2.5. Abban az esteben, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél nem egyezik bele/ nem fogadja el/ és/vagy visszavonja beleegyezését a Dokumentummal kapcsolatban, e-mailt küld a következő e-mail címre: info@vivre.hu , pontosítva, hogy:
  • 2.5.1. Lemond a Szolgáltatás és más, a Vivre Deco által a Weboldalon nyújtott szolgálat, valamint a hírlevél/ riasztás és bámilyen más jellegű ( elektronikus, telefonos stb.) közlöny hozzáféréséről.
  • 2.5.2. Felülbírálhatja bármikor azon döntését, hogy nem ért egyet/nem fogadja el a dokumentumot abban a formában ahogyan az megjelenik az adott pillanatban.
 • 2.6 Ahhoz, hogy a 2.5 pontban leírt jogát gyakorolhassa, kapcsolatba léphet a Vivre Deco-val vagy használhatja a Vivre Deco-tól kapott, erre a célra szóló tartalmakat.
 • 2.7 Amennyiben az Ügyfél kifizette az összes megrendelését a Vivre Deco-nak és visszavonja a beleegyezését a Dokumentumot illetőleg egy megrendelés folyamatosítása időszakában, a Vivre Deco törli a megrendelést, anélkül, hogy bármilyen kötelezettsége lenne a feleknek egymással szemben vagy anélkül, hogy bármely félnek anyagi, kártérítési követelései lehetnének.
 • 2.8 Ez a Weboldal csak azon, kizárólag 18 éven felüli, fizikai személy Tagoknak szól, akik megtették a megfelelő regisztrációs lépéseket és akik nem voltak felfüggesztve vagy eltávolítva a Vivre Deco által, a felfüggesztés vagy eltávolítás okától függetlenül. Az online rendelés csak magyarországi kiszállítási címmel rendelkező személyekenk lehetséges. Azáltal, hogy Taggá válik, az illető személy kijelenti, hogy megfelel a fenti feltételeknek.

3. Tartalom

 • 3.1 A Tartalom, ahogy a bevezetésben is meg volt határozva, beleértve, nem csak a logókra, stilizált ábrázolásokra, kereskedelmi szimbólumokra, álló- és mozgóképekre, szöveg és/vagy multimédia tartalmakra korlátozva, melyek a Weboldalon találhatók, a Viver Deco kizárólagos tulajdonát képezik, neki lévén fenntartva minden közvetlenül vagy közvetve elért jog ebben a tekintetben( használati és/vagy közlési engedély).
 • 3.2. A Tagnak vagy Ügyfélnek tilos lemásolni, megosztani, közölni vagy átutalni egy harmadik félnek, módosítani és/vagy egyéb módon megváltoztatni, használni, hozzácsatolni, kitörölni vagy belefoglani bármely tartalmat más összefüggésbe, mint ami a Vivre Deco eredeti célja volt, jeleket eltávolítani, melyek a Vivre Deco tartalmi szerzői jogát mutatják, valamint olyan tartalmak reprodukálásának, módosításának vagy megjelenítésének átutalásában, terjesztésében és értékesítésében való részvétel, amibe a Vivre Deco előzőleg nem egyezett bele.
 • 3.3. Minden tartalom, melyhez a Tagnak vagy Ügyfélnek hozzáférése van és/vagy hozzáférést nyer, a felhasznált eszköztől függetlenül a Dokumentum előírásaihoz tartozik, abban az esetben, ha a tartalmat nem kíséri egy különleges és érvényes megállapodás a Viver Deco és közte, azon tartalomra vonatkozó, magától értetődő és nyomatékos biztosíték nélkül.
 • 3.4. A Tag vagy Ügyfél csak magán- vagy nem kereskedelmi célra másolhat, vihet át és/vagy használhat tartalmakat, abban az esetben, ha ezek nem ellenkeznek jelen Dokumentum előírásaival.
 • 3.5. Amennyiben a Vivre Deco, külön használati megállapodás alapján, jogot ad a Tagnak vagy Ügyfélnek egy bizonyos tartalom használatára, ez a jog csak kimondottan azon meghatározott tartalomra, vagy tartalmakra vonatkozik és csak a megadott időszakra vagy azokra a weboldal tartalmakra vagy periódusra a meghatározott feltételeknek megfelelően. Abban az esetben ha ez létezik, de nem képezi megállapodás részét a Vivre Deco és az illető Tag, Ügyfél vagy bármely harmadik fél között, akinek hozzáférése van/ kap az átutalt tartalomhoz bármilyen eszköz által és aki károsulhat ezen tartalom következtében a használati megállapodás ideje vagy lejárta után.
 • 3.6. Semmilyen tartalom, mely a Tagnak vagy Ügyfélnek volt továbbítva bármilyen kommunikációs eszközzel ( elektronikusan, telefonon stb.) , vagy melyet az illető szerzett hozzáférés, látogatás vagy megtekintés által nem képezi kötelezettség tárgyát a Vivre Deco, vagy bármely alkalmazottja, munkatársa részéről, aki a tartalmat közvetítette, abban az esetben ha ez létezik az illető tartalom ellenében.
 • 3.7. Tilos a Tartalom bármely részének felhasználása, melyet a jelen dokumentum vagy kísérő felhasználói egyezség, abban az esetben ha ez létezik, nem engedélyez kifejezetten.

4. Kapcsolat az ügyfelekkel és a tagokkal

 • 4.1. A Vivre Deco teljes és helyes azonosító és elérhetőségi adatokat közöl a weboldalon a Tagok és Ügyfelek számára.
 • 4.2. A kapcsolatfelvételi űrlap használatával, valamint a weboldalon található szolgáltatás által a Tag vagy Ügyfél automatikusan engedélyezi, hogy a Vivre Deco kapcsolatba lépjen vele bármilyen kommunikációs eszköz által, beleértve az elektronikus médiát is.
 • 4.3. A kapcsolatfelvételi űrlap teljes vagy részleges kitöltése és elküldése nem jelent semmiféle kötelezettséget a Vivre Deco részéről a Taggal vagy Ügyféllel való kapcsolatfelvételre.
 • 4.4. A weboldalhoz való hozzáférés, az ennek keretén belül közölt információk használata, az oldalak látogatása vagy e-mailek és értesítések küldése a Vivre Deco számára elektronikus úton, telefonon vagy bármin a Tag/Ügyfél és Vivre Deco között létező kommunikációs módon történik, úgy vélve, hogy beleegyezik értesítések fogadásába a Vivre Deco részéről, elektronikus úton és/vagy telefonon keresztül, beleértve az e-mailen történő kommunikációt, szöveges üzenetet (SMS) vagy a weboldalon lévő hirdetéseket.
4.5. Az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a leközölt elérhetőségek saját elérhetőségei ( e-mail cím, telefon szám, kézbesítési cím) és felhasználhatók a Vivre Deco által az Ügyféllel való kapcsolattartásban.

5. A hírlevelek és a figyelmeztető jelzések

 • 5.1. Abban a pillanatban, amikor a Tag vagy Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre a weboldalon, elfogadva ezáltal a Dokumentumot (szerződési feltételeket), joga van véleményt nyílvánítani, hogy elfogadja vagy sem a hírlevelek és figyelmeztetések fogadását a Vivre Deco részéről elektronikus úton és /vagy telefonon, beleértve az e-mail-t, szöveges üzenetet (SMS) vagy a honlapon történő hirdetéseket.
 • 5.2 A hírlevél és riasztások küldéséhez szolgáló személyes adatok kezelésekor a Vivre Deco az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat veszi figyelembe.
 • 5.3. A hírlevelekről és riasztásokról a Tag vagy Ügyfél bármikor leiratkozhat.
  • 5.3.1. Használva a hírlevélben, riasztásban erre szánt linket (az elektronikus levél alján a "leiratkozás,” link, ha le szeretne iratkozni), ahol ez technikailag lehetséges.
  • 5.3.2. A hírlevél és a figyelmeztető jelzések fogadásának módosítása, és/vagy oldalak használata korlátozott területeken, a Tag egyéni fiókjában a www.vivre.hu weboldalon.
  • 5.3.3. Kapcsolatba lépni a Vivre Deco-val, a fenti elérhetőségeken és bármely rész kötelezettsége nélkül és anélkül, hogy a másik kártérítést követelhetne.
 • 5.4. A hírlevél és/vagy a figyelmeztető jelzések lemondása nem jelenti azt, hogy lemond a dokumentum elfogadásáról és csak lemondást követően alkalmazható.
 • 5.5. Vivre Deco fenntartja a jogot, hogy kijelölje azokat, akiknek küld hírleveleket és/vagy figyelmeztető jelzéseket, valamint a jogot, hogy eltávolítsa az adatbázis bármely Tagját vagy Ügyfelét, aki már korábban hozzájárult ahhoz, hogy megkapja a hírleveleket és/vagy a figyelmeztető jelzéseket, további elkötelezettség nélkül a Vivre Deco részéről, vagy annak előzetes értesítése nélkül.
 • 5.6. Vivre Deco által küldött hírlevelek és/vagy riasztások nem hirdetnek semmiféle hirdetési, reklám anyagot mely egy harmadik félre hivatkozik, a Tag és/vagy Ügyfél számára amely nem a kereskedelmi partnere Vivre Deco-nak, a hírlevelek és/vagy a figyelmeztető jelzések küldése időpontjában.

6. Adatvédelem

 • 6.1. Vivre Deco gyűjthet személyes és speciális adatokat az adott Weboldalon, de csak aTag vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulásával, a következő célokra:
  • a rendelések érvényesítése, szállítása, és számlázása céljából (Vivre Deco az első leadott rendelés teljesítését írásbeli, vagy telefonos visszaigazolás feltételéhez köti egy új Fiók esetében, a megfelelő adatok visszaigazolása érdekében, első rendelés befejezése után csak az ügyfél kérésére tesz hasonló lépést);
  • a rendelés érvényesítése után, információk közlése érdekében a termékről, a kiszállításról, a rendelés törléséről vagy a rendeléssel, a szerződéssel kapcsolatos bármilyen természetű poblémáról, a szolgáltatásról vagy a megvásárolt termékről
  • annak érdekében, hogy megkönnyítse a hozzáférést a szolgáltatáshoz;
  • hírlevelek, illetve időszakos riasztások küldése, elektronikus formában (e-mail) és/vagy telefonon (telefon hívás, SMS);
  • statisztikai célokra.


  A Felhasználói fiók létrehozásával a Tag vagy Ügyfél hozzájárul, hogy a Vivre Deco összegyűjtse és használja személyes adatait, a 677/2001-es törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ugyanakkor, a Felhasználói fiók létrehozásával minden Tag vagy Ügyfél beleegyezését adja, hogy a Vivre Deco a személyes adatit közvetítheti a Vivre Deco szerződéses partnerei felé adatfeldolgozás céljából. A Vivre Deco partnerei az adatok feldolgozása tekintetében felhatalmazott személyek a 677/2001 számú Törvény értelmében és be vannak jegyezve a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Hatóság-nál. Bármely Tagnak vagy Ügyfélnek joga van egy aláírt és keltezett írásbeli kérelmet követően, térítésmentesen megszerezni a Vivre Deco-tól a következőket:
  • a) megerősítést, hogy a rá vonatkozó adatok feldolgozása folyamatban van-e egy adott időpontban;
  • b) adott esetben azon adatok kiegészítése, frissítése, zárolása vagy törlése amelyek feldolgozása nem felel meg a törvény előírásainak, különösképpen ha az adott adatok hiányosak vagy pontatlanok;
  • c) amennyiben szükséges, azon adatok átalakítása névtelenné, amelyek feldolgozása nem felel meg a törvény előírásainak
  • d) értesítés küldése a harmadik félnek, akivel közölték bármely. b) vagy c) pontban megjelölt művelet összes adatait, ha ez nem lehetetlen vagy nem feltételez aránytalan erőfeszítés szemben a jogos érdekkel, mely sérülhet.
  Minden Tagnak vagy Ügyfélnek joga van megtagadni bármely időszakban, megalapozott és jogos személyi okokból, a Vivre Deco számára megfogalmazott írásbeli, aláírt és dátummal ellátott kérésben, hogy személyes adatai feldolgozását, kivéve ha létezik ennek ellentmondó jogi szabályozás. Jogos megtagadás esetén a kérdéses adatokat nem szabad feldolgozni.

  Bármely Tagnak vagy Ügyfélnek jogában áll kifogást emelni bármikor, díjmentesen és indok nélkül, a Vivre Deco-nak írásos formában kiállított, keltezett és aláírt kérelem benyújtásával, hogy személyes adatait közvetlen üzletszerzési célra használja a szolgáltató vagy egy harmadik fél, vagy egy harmadik félnek ilyen célra tudomására hozzák.
 • 6.2. A Vivre Deco webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, a csatlakozás helyét, az internetes böngésző nevét, változatát, az operációs rendszert, beleértve más paramétereket is), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál és segítséget nyújt a Vivre Deco-nak a szolgáltatásai javításához; kivételt képeznek azok az esetek, amikor megszegik a dokumentum előírásait, vagy amikor a Tag/Ügyfél tevékenysége ellentmondásba kerül a Vivre Deco érdekeivel, vagy bármilyen természetű kárt okoz a Vivre Deco-nak és/vagy a harmadik félnek, akivel Vivre Deco-nak partnerségi megállapodása van abban az időben.

  A cookie-k használati politikája a www.vivre.hu honlapon

  A Cookie (süti) egy kis fájl, amely egy különleges, gyakran kódolt szöveg, amit a szerver küld a böngészőnek , és amit visszaküld (változatlanul) a böngésző, a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző (pl. Internet Explorer, Chrome, Mozilla ) segítségével a felhasználó gépén és tejesen „passzív” (nem tartalmaz szoftvereket, vírusokat és kémprogramokat, és nem fér hozzá a felhasználó merevlemezén tárolt adatokhoz). Cookie-kat használnak a felhasználói magatartás hiteles nyomonkövetésére; tipikus alkalmazás a felhasználói beállítások megtartása, és a „bevásárlókosár” nyilvántartására is használják. Ezeket a fájlok teszik lehetővé, a felhasználó Terminálszolgáltatások felismerését és a tartalom bemutatását olyan módon, amely alkalmazkodik a felhasználói beállításokhoz. A cookie-k kellemes élményt nyújtanak a böngészőknek, és támogatják a Vivre Deco azon erőfeszítéseit, hogy felhasználóknak kényelmes szolgáltatásban legyen részük: például: - online adatvédelmi választások és a bevásárlókosár nyilvántartása. Ők is használják a névtelen összesített statisztikákat, amely segít megérteni a felhasználó www.vivre.hu weboldalhoz való hozzáférését, és amely lehetővé teszi, hogy javítsa annak szerkezetét és tartalmát, de kizárja a felhasználó személyes azonosítását.
  Két típusú cookiet használ a Vivre Deco: munkameneti és rögzített cookiekat (ideiglenes fájlokat, melyek az ülés vagy a böngészés befejezéséig a felhasználó számítógépes egységében maradnak). Rögzített fájlok maradnak a a felhasználó számítógépes egységében a süti paraméterei által megszabott időtartamra vagy míg a felhasználó kézi törléssel eltávolítja. Egy internetes szolgáltató partnerei által használt cookiek, beleértve korlátozás nélkül a weboldal felhasználőit, a saját adatvédelmi politika részét képezik.

  Egy látogatás www.vivre.hu-n: teljesítmény-cookie-kat, funkcionális cookie-kat, látogatást és bejelentkezést elemző cookie-kat, valamint célzott vagy reklámhoz fűződő cookie-kat helyezhet el.

  A cookie-k használata révén gyűjtött személyes adatokat csak annak érdekébenlehet felhasználni, hogy megkönnyítsék egyes funkciókat a felhasználók számára, és olyan módon titkosítottak, hogy illetéktelenek számára a hozzáférést lehetetlenné teszi. Általában egy weboldal megnyitásához használt alkalmazás alapértelemszerűen engedélyezi a cookiek mentését a számítógép egységére. Ezek a beállításokkal módosíthatóak úgy, hogy az internetes böngésző automatikus blokkolja a cookiekat, vagy értesítést küldjün minden alkalommal mikor cookiekat küld a számítógépegységnek. Részletes információk a cookiek kezelési lehetőségeiről megtalálhatóak az internetes böngésző beáálítási menüjében. A cookie-k használatára vonatkozó korlátozások befolyásolhatják bizonyos funkcióit www.vivre.hu weboldalnak. A cookie-k az Internet hatékony működésének központi részei, hozzásegít a barátságos netszörfözéshez, és alkalmazkodik minden felhasználó elvárásaihoz és érdekeihez. A cookiek megtagadása vagy letiltása egyes oldalak használatát lehetetlenné teszi. Rugalmasságuknak köszönhetően és azon ténynek, hogy a legnagyobb és a leggyakrabban látogatott weboldalak is használnak cookie-kat, szinte elkerülhetetlené teszi őket; cookie-k letiltása a felhasználói hozzáférés megtagadását jelenti olyan legelterjetebb és leggyakoribban használt weboldalakhoz, mint a Youtube, Gmail, Yahoo és mások.

  Példák a cookie-k legfontosabb használatára:
  • Tartalom és a szolgáltatások személyre szabottak- termék- és szolgáltatáskategóriák..
  • A hozzáférés a felhasználó érdekeihez igazított- a jelszavak lementése.
  • Megjegyzi a gyermekek védelmére, az Internet tartalmát szűrő opciókat (családi beállítás mód, biztonságos keresési funkciók).
  • Mérése és optimalizálása az elemző funkcióknak, mint például egy bizonyos weboldal látogatottsági szintjének visszaigazolása , milyen típusú tartalom a legnézetebb, és annak módja, ahogyan egy felhasználó eljut egy weboldalra (pl. keresőszervereken át, más honlapokon keresztül stb) . A weboldalak az elemzés segítségével javítanak a honlapokon a felhasználók érdekében.


  Biztonsági és adatvédelmi kérdések A cookie-k nem vírusok, hanem egyszerű szöveg karakterláncok; nem kód darabok alkotják így nem lehet őket futtatni vagy segítségükkel vírust juttatni át más számítógépekre. Ennek eredményeként nem végrahajtó még automatikusan sem. Mert nem teljesítik ezeket a funkciókat, nem tekinthetőek vírusoknak. Mivel a cookie-kat lehet negatív célokra is használni, hiszen információkat tárol a felhasználó preferenciáiról és a böngészési előzményeiről, úgy egy adott weboldalon, mind több más weboldalon is, Spywareként használva (kémkedés a fogyasztók tevékenységére nézve), sok anti-spyware termék jelöli meg a cookie-kat állandó jelleggel törlésre az antivírus/anti-spyware törlési/szkennelési folyamatában.

  Általában a böngészőknek van beépített adatvédelmi beállítása, amelyek különböző szintű cookie-k elfogadását, érvényességi idejét, és automatikus törlését folyamatosítják a felhasználó egy adott oldalon történt látogatása után.Mivel az identitás védelme nagyon fontos és minden felhasználónak joga van hozzá, ajánlatos tudni, hogy milyen potenciális problémákat okozhatnak a cookie-k. Mivel rajtuk keresztül kell folyamatosan kétirányban továbbítanak információkat a böngésző és egy website között, ha egy támadó vagy illetéktelen személy közbelép az adatátvitel folymatába, a cookie információi elfoghatók. Bár ez nagyon ritka, előfordulhat, ha a böngésző olyan szerverhez kötődik, melynek nincs hálózati titkosítása (azaz a WiFi hálózat nem biztonságos). Más cookie-alapú támadások oka lehet a cookiek rossz beállítása szervereken. Nagyon fontos, hogy a felhasználó válassza ki a legmegfelelőbb módot a személyes adatok védelmére és:
  • Testreszabja a böngésző beállításait a cookie-kat illetóleg, hogy kényelmes biztonsági szintet biztosítson Önnölnek cookie-k elleni védelemben.
  • Válasszon hosszú lejáratú beállítást tárolja a böngészési előzmények és a személyes hozzáférési adatait illetőleg.
  • Fontolja meg a böngésző azon beállítását, hogy törölje az egyedi böngészési adatokat minden alkalommal, amikor becsukja a böngészőt. Ez egy változata a cookie-kat elhelyező oldalak látogatására , majd ennek végeztével minden információ törlésére.
  • Telepítse és frissítse állandó jelleggel a kémprogram-elhárító alkalmazásokat.


  A kémprogramok felderítésére és megelőzésére szolgáló sok alkalmazás magába foglalja a weboldalon történt támadás azonosítását is. Ez megakadályozza, hogy a böngészőben olyan weboldalakhoz is hozzáférjen, melyek kihasználhatjál a böngésző biztonsági réseit vagy, hogy veszélyes szoftvereket töltsön le. Azt javasoljuk, hogy frissítse a navigációs programok folyamatosan, mert sok a támadás olyan cookie-kal történik, melyek a böngésző régi verziójának gyengéit használják ki. Minden modern böngésző felajánl lehetőségeket a cookie-beállítások cseréjéhez. Ezek a beállítások általában a böngésző "választás" vagy a "kedvencek" menüjében találhatóak.
 • 6.3. Az Ügyfélnek joga van ellenezni a személyes adatok gyűjtését, és kárheti azok törlését, visszavonva ezáltal dokumentum elfogadását, és lemondva minden jogáról, mely ebben foglaltatik, a felek bárminemű kötelezettsége nélkül, vagy kártérítés követelésének lehetósége nélkül, de csak a 2.8 cikkely előírásainka megfelelően.
 • 6.4. A 6.3 cikkely jogainak gyakorlására az Ügyfél vagy a Tag a Vivre Deco-hoz fordulhat, a weboldalon megjelenő, abban az időpontban érvényes elérhetőségeken.
 • 6.5. A honlapon a rendelkezésre álló űrlapokon a Tagnak vagy Ügyfélnek joga van megváltoztatni személyes adatait, hogy tükrözze az esetleges fellépő változásokat.
 • 6.6. Abban az esetben, ha a vevő úgy dönt, hogy hitelkártyával online fizeti a megrendelés, a szerződés és/vagy a szerződések értékét, a kártyaelfogadási tranzakciók engedélyezése és átutalása elszámolás céljából kizárólag a PayU Hungary KFT vállalaton keresztül valósul meg integrált megoldás által; PayU Hungary KFT a Vivre Deco szoftvermegoldási szállítőja az elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások megkönnyítése érdekében, nevezetesen a fizetési szolgáltatások, ügyintézések valamint a csalás elleni védelem felügyelete.

  Elfogadunk minden típusú a VISA és a MasterCard logójá, romániai és külföldi bankok által kibocsátott kártyát, feltéve, hogy a kibocsátó bankok engedélyezik az online fizetést. Egyéb fizetési módszerek: banki átutalással vagy a fizetés utánvéttel.
 • 6.7. Vivre Deco nem igényel, és nem tárol információkat az Ügyfél kártyájáról vagy a bankkártyákról, ezeket közvetlenül az online fizetési szolgáltató szervere dolgozza fel.
 • 6.8. A Vivre Deco adatvédelmi politikája kizárólag az Ügyfelek és Tagok által önkéntesen, a honlapon megadott adatokra vonatkozik. a Vivre Deco nem felelős bármely harmadik fél adatvédelmi politikájáért, ahova az Ügyfél a linkeken keresztül kerülhet, függetlenül azok jellegétől.
 • 6.9. A Vivre Deco kötelezettséget vállal, hogy az Ügyfelek/Tagok által közölt adatokat csak az előre meghatározott célokra használja, és nem hozza nyilvánosságra, nem teszi közzé, nem adja el, nem bérli, nem utalja át stb.az adatbázist, amely a Tagok/Ügyfelek személyes és különleges adatait tartalmazza bármely harmadik fél számára, aki nem résztvevője a kitűzött célok megvalósításának.
 • 6.10. A 6.9 előírásainak alól kivételt képez az, ha az átutalás/hozzáférés/megtekintés/stb. az illetékes hatóságok kérésére történik, olyan esetekben, mely az adott esemény időpontjában a hatályos jogszabályok előírnak.
 • 6.11. A Vivre Deco által kijelölt bankkártyás átutalási szolgáltató, a PayU Hungary KFT.-nek joga van bármely olyan adathoz/dokumentumhoz , melyet egy online rendlés, törölt rendelés, szerződés, törölt szerződés vagy visszaigazolt rendelés eredményez hozzáférni/megtekinteni, hogy megvizsgálhasson bármely átutalást adott esetben.
 • 6.12. Vivre Deco garantálja, hogy a Felhasználó személyes adatait, melyet a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével összegyűjtött csak kommunikációs problémák megoldására fogja felhasználni, utána kizárólag statisztikai adatokká válnak.
 • 6.13 A Vivre Deco nem felelős azokért a meghibásodásokért, melyek az adatbázist tároló szerver biztonságos müködését veszélyeztethetik.

7. Az online eladás politikája

 • 7.1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés
  • 7.1.1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezett bármely Tag számára, aki rendelkezik, vagy létrehoz egy fiókot a webhelyen vagy letölti az mobilalkalmazást iOS-re vagy Android-ra.
  • 7.1.2. Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a szolgáltatáshoz való hozzáférés, a Tagnak el kell fogadnia a dokumentum előírásait.
  • 7.1.3. Vivre Deco fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatáshoz és a marketing kampányokhoz (ne vegye fel a termék népszerűsítő és vásárlói hűség kampány listájára, csak előlegfizetés után rendelhessen, stb) továbbá a már meglévő rendelések törlésének a jogát is ha úgy véli, hogy az Ügyfél magatartása nem volt megfelelő ( több, mint két feladott majd törölt rendelés, rendelések feladása, melyeket később töröl vagy módosít-kivételt képeznek a 7.3.7 cikkelyben engedélyezettek -, elfogult nyelvezet használata, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése, stb), az Ügyfél Fiókjának elérhetősége és létezése károsíthatja valamilyen módon a Vivre Decot. Ez a jog bármikor gyakorolható és nem szükséges ebben a tekintetben az Ügyfél értesítése.
  • 7.1.4. Minden Tagnak csak egy fiókja lehet. Szigorúan tilos egy fiók megosztása több Tagok/Ügyfél közt.
  • 7.1.5. Abban az esteben, ha több Ügyfél által megosztott felhasználói fiókot talál, a Vivre Deco fenntartja a jogot, hogy törölje vagy felfüggessze az ügyfél hozzáférését a Tartalomhoz vagy Szolgáltatáshoz. Ha feladott rendelések léteznek a törölt vagy felfüggesztett fiókokban, ezek automatikusan törlődnek.
  • 7.1.6. Vivre-Deco törölhet egy rendelést előzetesen értesítve az Ügyfelet, annélkül, hogy valamelyik fél költelezetséget válaljon, és hogy kártérítést kérjen, a következő esetekben:
   • érvénytelen / sikertelen online tranzakció
   • a kártyát kibocsátó bank nem fogadja el a tranzakciót
   • az Ügyfél által megadott hibás, vagy hiányos adatok
   • az Ügyfél tevékenysége kárt okozhat a www.vivre.hu oldalnak, a Vivre-Deco SRL-nek, és/vagy a partnereinek
   • az Ügyfél nem megfelelően, vagy nem jóhiszeműen használja a Szolgáltatás-t, vagy a jogait olyan módon gyakorolja, ami károsítja, vagy túlzott, illetve ésszerűtlen veszteséget jelent a Vivre-Deco-nak.
   • az Ügyfél tévedése miatt folyamatosan nem kézbesített rendelések
   • további jogos okok: (pl. 30 (harminc) nap alatt több mint három feladott és jogtalanul törölt rendelés)
 • 7.2. Termékek és szolgáltatások
  • 7.2.1. Vivre Deco közzétehet a webhelyen információkat a termékekről, szolgáltatásokról és/vagy saját vagy egy harmadik fél által gyakorolt vásárlási akciókról, amely szerződésben áll vagy partnerségi megállapodása van a Vivre Deco-val egy bizonyos időszakban, és a rendelkezésre álló készlet keretein belül.
  • 7.2.2. A megvásárolt termékek és/vagy a szolgáltatások kizárólag az ügyfél személyes használatára szolgálnak.
  • 7.2.3. Vivre Deco korlátozhatja megalapozott okokból a weboldalon rendelkezésre álló termék- vagy szolgáltatás vásárlás mértékét, egy vagy több Ügyfélnek.
  • 7.2.4.A weboldalon elérhető összes áru vagy szolgáltatás díja forintban (Ft) van megadva és tartalmaz ÁFA-t.
  • 7.2.5. A RRP ár a termelő által meghatározott kereskedelmi irányárat jelenti, olyan kereskedelmi egységekben, melyek nem alkalmaznak árcsökkentést. Ezek az árak csupán tájékoztató jellegűek és jogilag nem érvényesek. Azonkívül, ezek nincsenek belefoglalva a csökkentett árakban, az OG 99/2000 kormányrendelettel összhangban, a termékek és a szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban.
  • 7.2.6. A megvásárolt termékek számlázása kizárólag Ft-ban történik, az Ügyfél által az űrlapon megadott adatokra.Vivre Deco nem felelős az Ügyfél által a számlázás céljából szolgáltatott információk pontosságáért. Az előre kifizetett termék vagy szolgáltatás rendelésekre előzetes számlát állít ki, véglegeset a termék átvételekor történt fizetéskor nyújt. Javítások esetében (lemondás, visszaküldés) stornó számlát állítunk ki. Minden egyes számla automatikusan az adóbevallásban szerepeltetett. Nem elfogadottak a kiadott számlákon javítások, csak módosítások a meghatározott határokon belül.
  • 7.2.7. A megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások fizetése történhet online kártyás fizetéssel, banki átutalással vagy készpénzben kiszállításkor.
  • 7.2.8. Online kártyás fizetés esetén a Vivre Deco nem tehető felelőssé a felmerülő többletköltségekért, beleértve a valuta átváltási díjakat, melyet a kártyát kibocsájtó bank rátesz, abban az esetben ha pénzneme eltér a Ft-tól. Ezekért csak az ügyfél tehető felelőssé.
  • 7.2.9. Utánvételi (futár) fizetés csak bizonyos esetekben és bizonyos termékeknél vehető igénybe. Abban az esetben ha a vásárló ugyanabból a termékből nagyobb mennyiséget rendel (több mint 10 azonos típusú termék), a közvetlenül a gyártó által szállított termék (ilyen esetek kifejezetten említést nyernek a honlapon a termékleírásnál), vagy abban az esetben ha a rendelés összértéke meghaladja a 70000 Ft-t., Vivre Deco felajánlja a lehetőséget, az előrefizetésre online vagy banki átutalással. Az utánvételi (futár) fizetésnél 250 Ft/ rendelés többletköltséget számít fel.
  • 7.2.10. Eladási eseményekről szóló információk, melyeket a termékleírásokhoz használnak, ezek jellenzői és tömege a weboldalon( álló- és mozgóképek, multimédiás bemutatók, más oldalak linkjei stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettségét a Vivre Deco részéről, ezek csupán bemutató jellegüek. Vivre Deco visszavonhat bármikor egy termékajánlatot vagy módosíthatja a rendelés kiszállításáig, anélkül, hogy kártérítést vagy más bírságot kellene fizetnie a potenciális ügyfélnek.
  • 7.2.11. A termékek és/vagy szolgáltatások képeinél a Vivre Deco fenntartja a jogot arra, hogy használja más termékek (tartozékok, stb) képét is, melyek nem szerepelnek a szóban forgó termékek költségeiben és így nem kézbesíthetőek a termékek megvásárlását követően. Ebben az esetben kifejezetten pontosítanak a termékleírásban az eladásra szánt termékről, és megjelölik a képeken is.
  • 7.2.12 Azon valószínüleg ritkán előforduló esetekben, mikor a Vivre Deco nem lesz képes eleget tenni egy termék kiszállításának, ezt e-mailben bejelenti az Ügyfélnek és más lehetőségeket kínál fel a következőkből:
   • a. a rendelés törlése vagy a hiányzó termék eltávolítása a rendelésből
   • b. a honlapon bizonyos feltétellel aktiválható kreditpontok átvétele, melyek csak a www.vivre.hu-n szereplő termékek vásárlásához felhasználhatóak
  • 7.2.13 Környezetvédelmi termékdíj - Forintban számított érték, amit a Vivre Deco annak a felhatalmazott cégnek fizet, amely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtésével, szállításával és újrafeldolgozásával tevékenykedik, a HG nr. 1037/2010 kormányrendelettel összhangban. A törvény szerint, a környezetvédelmi termékdíj a Vivre Deco (gyártó) által van számlázva és az ügyfél (felhasználó) által van kifizetve.
 • 7.3. Online rendelés
  • 7.3.1. Az ügyfél megrendelheti a kizárolag a honlapon egy adott időben forgalmazott termékeket, az ajánlatok ugyanis időszakosak (miután a jelzett idő lejárt, a termékek már nem láthatóak és nem rendelhetők a www.vivre.hu-n). A weboldalon a rendelés időpontjában megjelenített árak nem változnak. Egy ajánlat lejárta után már nem fogadnak el rendeléseket az illető termékre.
  • 7.3.2. Az Ügyfél kötelessége, hogy ügyeljen az adatok pontos megadására hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.
  • 7.3.3. A távszerződés megkötése időpontjának az az idő számít, amikor a Vivre Deco egy elektronikus válaszban megerősíti a rendelést, a rendelésben levő összes termék átvétele (mennyiségi és minőségi) után a Vivre Deco által (direkt módon, vagy alvállalkozók által). Mindazonáltal a Vivre Deco-nak joga van felvenni a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelt termékek szállítása előtt a megállapodott/rendelkezésére álló eszközökkel (telefon vagy e-mail), a rendelésben levő azonosítási és szállítási adatok személyes megerősítésére. Az Ügyfél elfogadja, hogy Vivre Deco nem kötelezhető olyan megrendelés kiszállítására, amelyet nem erősítettek meg a fenti feltételek szerint.
  • 7.3.4. Vivre Deco egyoldalúan megszűnteti, és automatikusan visszavonja az Ügyfél azon rendeléseit, akár az ügyfél előzetes értesítése nélkül, bármely rész kötelezettsége nélkül vagy anélkül, hogy a joga lenne bármelyiküknek kártérítésre az alábbi esetekben:
   • 7.3.4.1. a kártyát kiállító bank elutasitja az Ügyfél kártyáját, átutalását vagy online fizetését;
   • 7.3.4.2. a Vivre Deco által jóváhagyott hitelkártya-feldolgozó érvényteleníti az átutalást, online átutalás esetében;
   • 7.3.4.3. az Ügyfél altal közölt kiszállításra vonatkozó adatok (cím, elérhetőség) a honlapon hiányosak vagy hibásak;
   • 7.3.4.4. az Ügyfél a honlapon bármilyen természetű kárt okoz/okozhat a Vivre Deco-nak és/vagy partnereinek;
   • 7.3.4.5. több mint két egymást követő sikertelen kézbesítés;
   • 7.3.4.6. egyéb objektív okokból.
  • 7.3.5. Abban az esetben, ha az ügyfél lemond egy előre fizetett megrendelést, melyet megerősített banki átutalással vagy online fizetett, és a kártyát kiállító bank jóváhagyta, az összeget visszatéríti a Vivre Deco attől a perctől számított 14 napon belül, hogy a Vivre Deco tudomásul vette ez a tényt vagy átválthatóak kreditpontokká a 7.9.5 cikkely feltételei szerint az Ügyfél kérésére.
  • 7.3.6. Abban az esetben, ha az Ügyfél átal előlegben kifizetett ( megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetéssel) rendelésből néhány vagy az összes termék hiányzik, a Vivre Deco-tól független okok miatt, a Vivre Deco értesíti az Ügyfelet erről, abban a pillanatban, ahogy tudomására jut és elrendeli az előlegben befizetett összeg visszautalását az Ügyfél értesítésétől számítot maximum 14 munkanapon belül Ebben a helyzetben Vivre Deco fenntartja magának a jogot, hogy, amellett, hogy a visszafizeti az előleget akciós kreditpontokat ( ingyenesen) is ajándékoz az Ügyfélnek, minden termékre, mely meg volt rendelve, de nem kiszállítható a rendelés visszaigazolása után a Vivre Deco-tól független okok miatt. A kreditpontokat csak a www.vivre.hu-n lehet felhasználni és az Ügyfél általános magatartásának feltételéhez kötött.1 kreditpont 1 Ft-al egyenértékű, és nem lehet átutalni fiókok vagy a felhasználók között. Minden olyan magatartásmód, mely az Ügyfelet csalás gyanyújába sodorja a akciós kreditpontok érvénytelenítéséhez vezet
  • 7.3.7. A már átküldött megrendelések csak az Ügyfél kérésére módosíthatóak és csak az alábbi esetekben. Ha az Ügyfél módosítani szeretne, ezt írásban fogja kérni, egy e-mailt küldve az info@vivre.hu címre egyértelműen közölve a rendelés számát:
   • a. Az Ügyfél lemond egy termékről, és értesíti a Vivre Deco-t a rendelés kiküldése előtt.
   • b. Megnöveli egy, már megrendelt termék mennyiségét, amennyiben a termék a weboldalon megtalálható a kérés időpontjában.
   • c. Szállítási késedelem meghaladja két héttel a maximális szállítási határt.
   • d. A kiszállítási cím módosítása.
   • e. Egymáshoz közeli kiszállítási időpontú (maximum egy nap eltérés a kézbesítési időszakok utolsó dátuma között) rendelések összevonása (csak az utánvétes rendelésekre érvényes). Az összevonás alkalmával, az eredeti rendelés törölve lesz és ennek a státusza „törölt rendelés” lesz, a benne levő termékek pedig, át lesznek helyezve az összevont rendelésbe.
   • f. A fizetés módjának módosítása.
   • g. Számlázásra vonatkozó modositás .Nem áll modunkban modositani számlázási adatokat, céges számla igényüket kérjük elöre jelezzék.A kiállitott számlák nem modosithatóak, kivételt képeznek a számlázási adatokban történö javitások..
  • 7.3.8 Ha az Ügyfél módosítja a személyes adatait, a weblapon lévő űrlapot használva, minden folyamatban lévő megrendelés megőrzi az Ügyfél által meghatározott/ elfogadott adatokat, de a kapcsolathoz és kiszállításhoz az új adatokat veszik figyelembe.
 • 7.3.10. Minden elküldött megrendelésnél az Ügyfél köteles leellenőrizni és elfogadni a szerződési feltételeket.
 • 7.4. Telefonos rendelés
  • 7.4.1. Az Ügyfél/Tag nem tud telefonon rendelni. Az Ügyfél/Tag nem módosíthatja telefonon a rendelést.
 • 7.5. Szerződés és teljesítése
  • 7.5.1. 2015 március 1-től kezdődően az oldalunkon forgalmazott termékek távoli értékesítés formájában lesznek kézbesítve az Ügyfeleknek. Az árusító a Vivre Deco SRL a következő azonosító adatokkal: adószám: 30346415-2-51, illetve RO 30010618. Azoknak a személyeknek, vagy azoknak a jogi személyeknek akik nincsenek regisztrálva a VIES rendszerben, a számlát a magyarországi 27%-os áfával fogjuk kiállítani. Ezeket a számlákat az 30346415-2-51 adószámról fogjuk kiállítani, ami a Vivre Deco SRL névre van kibocsátva a magyarországi adóhatóságok által. Az effajta módon összegyűjtött áfát a cégünk Magyarország Állami Költségvetésébe fogja utalni, az Európai Tanács 2006/112/CE irányelv rendeletével összhangban. Azoknak a jogi személyeknek akik a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu rendszerbe regisztrálva vannak, a számlát áfa nélkül fogjuk kiállítani. Ezeket a számlákat a RO 30010618 adószámról fogjuk kiállítani, ami a Vivre Deco SRL névre van kibocsátva a romániai adóhatóságok által. Ezek az árusítások Közösségen belüli szállítmányoknak vannak tekintve, amelyek áfamentesek az Európai Tanács 2006/112/CE 138-as irányelvének rendeletével összhangban.
  • 7.5.2. Vivre Deco kiállítja és elküldi az Ügyfélnek az összes szükséges dokumentumot, amelyek a termékek/szolgáltatások megvásárlását igazolja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • 7.5.3. Vivre Deco elősegíti az Ügyfél tájékoztatását a rendelés teljesítése állapotáról egy értesítési e-mail küldésével az általa megadott címre. A kiállított számla magában foglalja a az összes kötelező pontosításokat összhangban a 319 adótörvény által meghatározott 227/2015 számú cikkelyével, és letölthető lesz pdf formátumban a Tag felhasználói fiókjából.
  • 7.5.4. Azok a szerződések,melyeket az Ügyfélhez való utánvételi kiszállítás dokumentumai kísérnek (aláirt és elszámolt AWB) Vivre Deco részéről, teljesített szerződéssé válik.
  • 7.5.5. A szerződés véges időtartamra kötött. Ez megszűntnek tekinthető abban a pillanatban, amikor a felek eleget tettek a jelen Dokumentum által meghatározott kölcsönös kötelezettségeknek.
  • 7.5.6. Abban az estben, ha eltérések vannak a kiszállított termékek listája (ami az AWB hátára van nyomtatva) és a csomag tartalma közt, az Ügyfélnek kötelessége erről tájékoztatni a Vivre Deco-t és a futárt ( ha a megállapítás ennek jelenlétébe történik) a csomag átvételétől számított maximum 24 órán belül, telefonon vagy a info@vivre.hu e-mail címen, részletesen (fénykép, magyarázat, stb.) kíséretében.
 • 7.6. Szállítás
  • 7.6.1.Az Ügyfél által a Vivre Deco-tól megvásárolt termékek kiszállítása kizárólag gyorsfutár szolgálaton keresztül történik.

   A Vivre Deco által használt szállítási költség 970 Ft (ÁFÁ-s ár), ha a csomag súlya nem haladja meg az 4 (négy) kilogrammot, minden efölött lévó súly ára 100 Ft/ kilogramm. Az utánfizetés többletköltsége 250 Ft/kiszállítás (a rendelés értékétől függetlenül). A kiszállítás szolgáltatásának árát, a rendeléssel egyidejüleg számolják ki és hozzák az Ügyfél tudomására, hiszen ez függ a rendelés tömegétől ( abban az estben, ha több terméket rendelt), valamint a számla teljes értékét is. Vivre Deco belső mutatók segítségével felbecsüli a szállítás költségét, amit az Ügyfél kifejezetten elfogad a megrendelés leadásával, függetlenül attól, hogy milyen adatok szolgáltak a költség meghatározásának alapjául. Ennek eredményeként az ügyfél nem igényelhet alacsonyabb szállítási árat saját tömeg ellenőrzés vagy mérés alapján.

   Hogy a kisméretű és törékeny termékek sérülésmentességét és a szállítási idő lerövidülését biztosítsuk, a Vivre bevezette a MultiColet szolgáltatást egy megrendelés több külön küldeményben küldhető többlet költségek nélkül. Kérjük, ellenőrizze a felhasználói fiókjában, a megrendelés listában a küldemények számát és ezek státuszát.Vivre Deco nem garantálja azt, hogy a rendelése egy csomagban érkezik, ugyanakkor nincs többlet szállitási költség számitva.A termékek csomagolása es szállitása módja fölött Vivre Deco rendelkezik, tiszteletben tartva azt a kötelezettségét, hogy idöben és teljesen kiszállitsa a rendelést. A terjedelmes csomagok esetében a Vivre Deco egy fix kezelési költséget számíthat fel. Ez a díj tartalmazza a csomagolóanyagokat, a nagyobb terjedelmű küldemények speciális szállítását, a termékek felügyeletét a szállítás során és a kézbesítést a megadott szállítási címre.

   Bizonyos feltételek mellett a Vivre Deco ingyenes szállítást kínálhat (a rendelés értékétől, valamint egyéb akciós tevékenységtől függően). Vivre Deco semmiképp nem kötelezhető ingyenes házhozszállításra, ha az Ügyfél nem tartja be a www.vivre.hu szolgáltatásai felhasználásának előírásait.
  • 7.6.2. A megrendelés házhozszállításának határidejét a rendelés időpontjában közlik és a következő tényezők befolyásolhatják: az áru átszállítása a beszállítótól a Vivre Deco-hoz, feldolgozási idő a beszállító és a Vivre Deco logisztikai központjában, munkanapok száma az illető hónapban, a megrendelt termékek száma és ezek feldolgozási ideje stb. A szállítás teljes ideje késhet egy hosszabb futamidős termék miatt, vagyis az Ügyfél elfogadja, hogy a több termék halmozása egy rendelésben kitolhatja a végső határideig a kiszállítást. Szabály szerint egy rendelés termékei egy csomagban szállítódnak ki, egy közös AWB-vel ( nem létezik egy rendelés részleges kiszállítása).

   A kiszállítások szabály szerint a vállalt perióduson (általában 2 nap és 8 hét között változik) belül történik és az Ügyfél bármikor tájékozódhat a kiszállításra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a termék kézbesítése a fent említett periódusnál hosszabb ideig tart, a Vivre Deco azonnal tájékoztatni fogja az Ügyfélet e-mailben, két lehetőséget kínálva: az Ügyfél írásban lemondhatja a rendelést/ terméket vagy elfogadja a javasolt új kézbesítési időpontot. Abban az esetben, ha a kifizetés előlegben megtörtént, a kifizetett összegeket teljes egészebben visszafizetik az elállás időpontjától számított 14 napon belül, a törvény előírásainak megfelelően.
  • 7.6.3 Az ügyfél, mint akciós ajánlat ingyenes kiszállítást kaphat, (ez az ajánlat nem hivatkozik a kezelési díjra, amely külön fizetendő) ha az áru összértéke meghaladja a 20 000 Ft-ot, de csak bizonyos körülmények között, beleértve, de nem kizárólagosan:
   • a. 10 kilogramm alatti csomagsúly
   • b. a rendelés fenntartása a kezdeti formában (változtatások/halasztások nélkül)
   • c. visszaküldés esetén az Ügyfél kreditpontokká váltja az összeget

    Az ajánlatok az Ügyfél tudomására hozodnak és elfogadtatnak a rendelés időpontjában. A jótállás nem szükséges a Vivre Deco-nak. Az ingyenes szállítás ajánlata nem zárja ki a kezelési többlet behajtását a terjedelmes csomagok esetében.
 • 7.7. Minőség és garancia
  • 7.7.1. A Vivre Deco betartja a jótállási előírásokat a hatályos román jogszabályoknak megfelelően. Részletes felvilágósítást nyújt a garanciáról a termék csatolmánya és senki nem igényelhet az említetteknél kiterjesztettebb garanciát. A garancia csak a termék rendeltésszerű használatára érvényes, és csak a Vire Deco-tól megvásárolt, és kifizetett termékekre vonatkozik. A termékek jótállása a szavatossági jog 449/2003 Törvény előírása értelmében történik, ahogy ez össze van foglalva az 1999/44/CE irányelvben, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, vagy ha a termék csatolmányában kiterjesztett jótállás létezik, akkor hosszabb távra. A Vivre Deco felelőssége, a 449/2003 Törvény 9-14 cikkelye értelmében akkor alkalmazható, ha a megfelelés hiánya a kézbesítéstől számított 2 éven belül jelentkezik. A garancia előfeltétele a nem megfelelő termék értékének megtérítésére, melyről az Ügyfél a törvényes előírsoknak megfelelően írásban értesíti a kereskedőt; a Vivre Deco nem cseréli és a nem javítja a hibás vagy nem megfelelő termékeket. A nem megfelelő termékek a Vivre Deco tulajdonába kerülnek vissza. Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre vagy büntetésre a nem megfelelő termékek esetében és a megrendelés leadásával kijelenti, hogy egyetért a termék és a kiszállítás költségeinek visszaszolgáltatásával a termék meg nem felelése esetén.
  • 7.7.2. Egyértelmű részletek minden egyes termék jellemzőiről megtalálhatóak a weboldalon, valamint írásban az AWB dokumentum-lista hátoldalán. Az ügyfél köteles megtartani ezen dokumentum-listát és betartani az ezen lévő útmutatásokat.A Vivre Deco garanciaszerződésének feltételeire vonatkozó információk megtalálhatóak a weboldalon, valamint különböző termékek általános használati utasításai átküldhetőek az Ügyfélnek e-mailben, a www.vivre.hu-n létező dokumentumként, vagy a csomagba helyezett szórólapok formájában (esetenként változik). Ha ezeket az információkat az Ügyfél nem kapta meg, bármikor telefonon vagy e-mailben igényelheti a info@vivre.hu-ról.
 • 7.8. A szerződéstől valő elállás és a termékek visszaküldése
  • 7.8.1. A 7.9 cikkelyben a kreditpontok beszerzésére vonatkozó korlátozások kivételével a Vivre Deco Ügyfele visszaküldheti a megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére egy szerződés közvetítésével a következő esetekben:
   • 7.8.1.1. a termékek súlyosan megrongalódtak, ami nem megfelelővé teszi;
   • 7.8.1.2. a kiszállított termékek különböznek (részletek, mennyiség, stb) a leadott rendeléstől;
   • 7.8.1.3. a termékek gyártási hibákat mutatnak
   • 7.8.1.4 A 7.9 cikkelyben a kreditpontok beszerzésére vonatkozó korlátozások kivételével a Vivre Deco Ügyfele visszaküldheti a megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére egy szerződés közvetítésével a következő esetekben:
  • 7.8.2. Vivre Deco megtérítheti a visszaküldött termék teljes szállításiköltségét (mind a kiszállítási, mind a visszaszállításit,a visszaküldés okától függetlenül) hűség eljárásként, ha a 7.8.3. cikkely a) pontjában leírt űrlapot használják és a visszaküldést a www.vivre.hu honlapon a Profilom részen igénylik és folyamatosítják. Abban az esetben, ha az Ügyfél más futárszolgálatot vagy más szállítási módot (posta, személyes) használ, akkor a 2014. június 4.-i 34.-es szakemberekkel kötött szerződések esetében fennálló fogyasztói védelemről, valamint a jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló Sürgösségi Kormányrendelet által a 13. cikkely 3. bekezdésében, valamint a 14. cikkelyben előírtak alkalmazandóak.
  • 7.8.3. Az elállási időszak lejárta előtt az ügyfél tájékoztatja a Vivre Deco-t a szerződéstől való elállási szándékáról. E célból az Ügyfél választhat, egyet a a következő lehetőségekből:
   • a) használja a Vivre Deco SRL honlapján a Visszaküldés részen elérhető elállási űrlapot.
   • b) bármilyen más egyértelmű nyilatkozatot tesz szerződéstől való elállási szándékáról.
  • 7.8.4. Azon ügyfélre, aki értesítette a Vivre Deco-t a 7.8.3. cikkely értelmében, hárul a felelősség, hogy a termékekre, melyekre hivatkozott visszaszolgáltassák és átadják a Vivre Deconak, vagy egy általa felhatalmazott személynek (általában a gyorsfutárszolgálatnak, amely ki van jelőlve a www.vivre.hu honlap Visszaküldés űrlapján), indokolatlan késedelem nélkül, az elállasí szándék közlésétől számított legtöbb 30 napon belül. Az időpont betartottnak számít, ha az Ügyfél a 30 napos periódus lejárta előtt és a termék szállítás alatti védelméről gondoskodik.
  • 7.8.5. A Vivre Deco ügyfele nem küldheti vissza a megvásárolt termékeket és/vagy nem követelhet semmiféle ellenszolgáltatást/kártérítést következő esetekben:
   • 7.8.5.1. Ha a 7.8.1 cikkelyben előírt esetekben kérelmezett visszaküldési kérés keltezése meghaladja a 7.8.2. cikkelyben előírt, a leszállított szerződés időpontja utáni második munkanaptól számított 30 napot.
   • 7.8.5.2. Ha a termék 7.8.1 cikkelyben előírt esetek valamelyikének indoklásaval kerül visszaküldésre, és a termék nincs ugyanabban az állapotban, amelyben kiszállították (a kísérő dokumentumokkal és alkatrészekkel).
   • 7.8.5.3. Ha a termék az Ügyfél által bemutatott elképzelés alapján készült vagy személyre szabták.
   • 7.8.5.4. Abban az esetben, ha a megrendelt és kiszállított termék lepecsételt, nem küldhető vissza, egészségügyi vagy higiéniai okokból, ha az Ügyfél felbontotta, (ezek a termékek megjelöltek és nem visszaváltható termékekként vannak feltüntetve )
   • 7.8.5.5. Abban az esetben, megrendelt és leszállított termékek, melyek kiszállítás után jellegüktől adódóan elválaszthatatlanok más elemektől.
  • 7.8.6 Tag/Ügyfél a rendelésleadási e-mailben kap értesítést arról, hogy a termékek visszaküldhetők vagy sem, és ha léteznek költségek a visszaküldéskor. Azok a termékek, amelyek egy készlet részeit képezik, készletként kell visszaküldeni.
  • 7.8.7. Abban az esetben, ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Vivre Deco visszatérít minden kifizetett összeget, beleértve, esetektől függően a kiszállítás ellenértékét is, indokolatlan késedelmek nélkül és minden esetben a 7.8.2. és 7.8.3. cikkelyekben előírt elállási szándék értesítésének kézbesítésétől számított 14 napon belül. A visszafizetés az Ügyfél által kiválasztott eredeti tranzakció formájában lesz, annak kivételével, amikor az Ügyfél kiválaszt egy különböző fizetési módot, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfelet nem terhel semmiféle jutalék kifizetése a tranzakció folytán.
  • 7.8.8. Az Ügyfél visszaküldheti a megvásárolt termékeket csak egy bizonyos Szerződés alapján és jogosult bizonyos termékek vételárának egy részéhez abban az esetben, ha ezek olyan állapotban vannak, amely csökkenti az újrahasznosítási értéküket (nem tartalmazza az összes alkatrészt, hiányoznak a dokumentumok, vagy egyéb okok, amelyek befolyásolják az eredeti terméket).
 • 7.9. Vivre kreditek
  • 7.9.1 Vivre Deco nyújthat krediteket, melyek levonhatóak a marketingköltségekből, és egyoldalúan módosíthatja működését,anélkül, hogy az Ügyfelek ellenszolgáltatást igényelhetnének ezek folyósításának megszűntetése vagy törlése miatt. Egy kreditpont 1 Ft-tal egyenértékű és a www.vivre.hu-n található termékek megvásárlására használható.

   Promóciós kreditpontok a következő szerkezet alapján kaphatóak:
    7.9.1.1 barátok meghívásából származó hitelpontok:
   • 1.-az Ügyfél tag minőségében a honlapra való bejelentkezési meghívott küld valós személyeknek, aki még nem tagjai és nem is voltak tagjai a www.vivre.hu közösségének
   • 2.-Ezek az személyek, akik meghívást kaptak a rendelkezésükre álló szerkezeteken keresztül az oldalon való regisztrálásra, regisztrálnak és Tagokká válnak.
   • 3.-A taggá válásuk után ezek az emberek termékeket vásárolnak,a meghívás után újonnan lértrehozott fiókból. A felmondási idő lejártakor (30 nappal a kiszállítás után) az Ügyfél által a www.vivre.hu-ra meghívott személy első kifizetett rendelése után, az Ügyfél 1500 Ft-ot fog kapni, mely a www.vivre.hu weboldalon lesz aktiválva. A hitelpontok az Ügyfél fiókjába töltődnek fel és termékvásárlásra használhatóak a következő arányban 1 kreditpont = 1 Ft.
  • 7.9.1.2 Hitelpontok kínálalata az ügyfélhűségért vagy más kompenzációs tevékenységekért: a Vivre Deco értesíti az ügyfeleit e-mailben, ha kapott hitelpontokat bizonyos aktiválási szerkezetekért, vagy kompenzációként a késett vagy törült termékekért. Az Ügyfél kell kövesse az e-mailben megjelölt linket és aktiválnia/ feltöltenie kell a www.vivre.hu weboldalon. Betöltése után ezek használhatókká válnak, fizethető velük termék vagy kiszállítás bármilyen, az illető fiókból történt rendelés esetén.
  • 7.9.2 A Vivre hitelpontok érvényességi (használati) periódusa korlátlan. Vivre hitelpontok nem válthatóak át forintba és nem használhatóak a www.vivre.hu weboldal és a illető fiókon kívül vagy más Tagoknak.
  • 7.9.3. Abban az esetben, ha a csalás gyanúját észlelik a Promóciós Hitelpontok megszerzése és felhasználása folyamatában, a Vivre Deco fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan töröl minden Vivre hitelpont kiosztást és felhasználást, anélkül hogy a Felhasználónak jogában állna ellenszolgáltatást vagy az illető pontok ellenértékét követelni.
  • 7.9.4. A 7.8.1 cikkely esetében, amikor a termékek teljesen vagy részlegesen hitelpontokkal vannak fizetve, a visszafizetet összeg nem átutalható az Ügyfél által megadott bankszámlára, hanem a termékek visszaküldése esetén kreditpontokat kap, 1 kreditpont = 1 Ft és csak a www.vivre.hu–n használhatja őket további vásárlásra.

8. a Csalás

 • 8.1. A Vivre Deco sosem igényel az Ügyfeleitől vagy Tagjaitól semmilyen kommunikációs úton (telefon/SMS/e-mail/stb) bizalmas adatokra vonatkozó információkat, mint a számlák/hitelkártyák vagy a személyes jelszavak.
 • 8.2. Az Ügyfél/Tag vállalja a teljes felelősséget, ha a bizalmas adatait felfedi egy harmadik félnek.
 • 8.3. A Vivre Deco elhárít minden felelősséget, abban az esetben, ha a Tag/Ügyfél károsul egy harmadik fél miatt, aki azt állítja, hogy az Vivre Deco alkalmazottja/annak érdekeit képviseli.
 • 8.4. Az Ügyfél vagy a Tag bármely elérhetőségen tájékoztatja a Vivre Deco-t az egyes kísérletekről.
 • 8.5. Vivre Deco nem támogatja a SPAM-et (levélszemetet). Bármely tag/ügyfél, aki e-mail címét kifejezette közli a weboldalon, bármikor lemondhat az ehhez társított ügyfélfiókjáról
 • 8.6. A Vivre Deco által kezdeményezett kommunikáció (pl. e-mail), tartalmazzák a feladó teljes és pontos azonosító adatait vagy elérhetőségét, a tartalom továbbításának időpontjában.
 • 8.7. Az alábbi célokat kell tekinteni csalás kísérleteknek a weboldal/tartalom és/vagy Vivre Deco ellen. A Vivre Deco fenntartja a jogot, hogy bűnvádi eljárást folyamatosítson az vagy azok ellen, aki (k) megpróbálta ( megpróbálták), vagy elérte (elérték) ezt a célt:
  • 8.7.1. egy másik Tag/Ügyfél bármely adataihoz való hozzáférés. egy fiókon keresztül vagy bármely más módon.
  • 8.7.2. a weboldal Tartalmának vagy bármely a Vivre Deco által az Ügyfélnek /Tagnak küldött levéltartalom megváltoztatása vagy módosítása.
  • 8.7.3. azon szerver/ szerverek teljesítményének befolyásolása, melyen fut a weboldal.
  • 8.7.4. bármely harmadik félnek, aki nem rendelkezik a szükséges jogi hatósággal, hozzáférést engedélyezni vagy kifecsegni a Vivre Deco által a Tagnak/Ügyfélnek bármely úton küldött tartalmait, ha az illető nem jogos címzett.
 • 8.8. Vivre hitelpontok megszerzésének követése a 7.9. cikkely értelmében, hamis fiókon keresztül ( nem valós nevek, egyazon felhasználó több fiókja vagy más személyek azonoságát felhasználva) csalási kísérletnek minősül és az elért előnyök törlését, a weboldalhoz való hozzáférés letiltását eredményezi, valamint az illetékes hatóságoknál való feljelentést.

9. A felelősség korlátozása

 • 9.1. Vivre Deco nem tehető felelőssé semmilyen módon bármely Tag/Ügyfél előtt, aki használja a Weblapot vagy a Tartalmat, másként mint ahogy az az Általános Szerződési Feltételek cikkelyeinek keretein belül meg van írva.
 • 9.2. Abban az esetben, ha egy Tag/Ügyfél úgy ítéli, hogy egy, a Vivre Deco által bármilyen módon küldött Tartalom, bármilyen módon sérti a szerzői jogot vagy egyéb jogokat, részletekért kapcsolatba léphet a Vivre Deco-val, a kapcsolattartásban leírtak alapján a info@vivre.hu e-mail címen, oly módon, hogy a Vivre Deco a tények tudatában tudjon döntést hozni.
 • 9.3. Vivre Deco nem garantálja a hozzáférést a webhelyhez vagy a szolgaltatásokhoz a Tag vagy az Ügyfél számára, ez utóbbinak az oldalon keresztül történő regisztrációs folyamat lépéseinek hiányában, és nem jogosítja fel letöltés és a tartalom részben és/vagy teljes módosítására, a tartalom részleges vagy teljes reprodukálására, hogy másoljon vagy kihasználjon bármilyen tartalmat bármilyen más módon, hogy bármely harmadik személynek bármilyen olyan tartalmat tovabbítson amelyre létezik és/vagy a kapott hozzáférést, használati megállapodás alapján, a Vivre Deco előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül..
 • 9.4. A Vivre Deco nem felel a tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, azoknak a weboldalaknak amelyekhez a tartalom linkjein keresztül lehet eljutni, függetlenül a linkek jellegétől. Ezekért az oldalakért a tulajdonosok viselik a teljeskörű felelősségét.
 • 9.5. A Vivre Deco mentesítve van bármilyen felelősség alól a Taggal vagy Ügyféllel szemben, ha a bármilyen módon (elektronikusan, telefonon, stb) honlapokon kersztül, e-mailben vagy egy Vivre Deco alkalmazott által közvetített webhelyek és/vagy tartalom bármilyen természetű kárt okoz a Tagnak, Ügyfélnek és/vagy bármely harmadik félnek amely a Tartalom átutalásában részt vett.
 • 9.6. Vivre Deco nem kínál semmiféle közvetlen vagy közvetett garanciát, mint például:
  • 9.6.1. szolgáltatás megfelel a vásárló igényeinek
  • 9.6.2. szolgáltatás megszakításmentes lesz, biztonságos, vagy bármilyen hibamentes
  • 9.6.3. a szolgáltatás által ingyen kapott vagy fizetett termékek/szolgáltatások meg fognak felelni az ügyfél követelményeinek vagy elvárásainak
 • 9.7. Az Ügyfél vagy Tag és bárki - aki közvetlenül vagy közvetett vásárlási akciót végez a honlapon keresztül - között fellépő beszerzésekből, különleges ajánlatokból, vásárlási akciókból, reklámozásból vagy bármely típusú viszonyból/kapcsolatból/tranzakcióból/együttműködésből, stb. (nem kizáró jellegű felsorolás) eredő viszonyokért vagy azok következményeiért a honlap kezelői, rendszergazdái és/vagy tulajdonosai az Általános Szerződési Feltételek előírásainak határain belül semmiképpen nem tehetők felelősekké.

10. Előre nem látható és véletlen események

 • 10.1. Kivéve azokat az eseteket, amikor nem létezik kifejezetten eltérő rendelkezés, egy megkötött és folyamatban lévő szerződés feleinek egyike sem lesz felelős a szerződés bármelyik rá háruló kötelezettségének teljes vagy részleges, határidőn kívüli és/vagy nem megfelelő elmulasztásáért, ha a megfelelő kötelezettség elmulasztását egy előre nem látható esemény okozta.
 • 10.2. Az Ügyfél vagy az Ügyfél jogi képviselője amely fenti említett eseményre hivatkozik köteles tájékoztatni a másik felet, azonnal és teljes mértékben, az esemény bekövetkezéséről és meghozni bármilyen rendelezésére alló intéskedést az esemény következményeinek csökkentése érdekében.
 • 10.3. Az Ügyfél vagy az Ügyfél jogi képviselője amely fenti említett eseményre hivatkozik csak akkor van mentesítve ezen kötelezettség végrehajtása alól, ha az esemény megakadályozza ennek véghezvitelében.
 • 10.4. Ha az megtörténést időpontjától számított 15 napon belül az említett esemény nem szűnik meg, mindegyik félnek joga van értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról anélkül, hogy bármelyik fél egyébb kártérítést igényelhetne a másik féltől.
 • 10.5. Az előre nem látható eseményre hivatkozó Ügyfélnek az esemény megtörténésétől számított 30 napon belül bizonyítania kell kötelezettsége teljesítésének lehetetlenségét, de a 10.3 cikkely keretein belül.
 • 10.6. Rendkívülien (nem a Vivre Deco hibájából) és egy véletlen esemény (például a szállító vagy a beszállító balesete) miatt előfordulhat, hogy a termékek szállítása nem lesz lehetséges. Ebben az esetben a Ügyfél aktiválható akciós kreditpontokat kaphat ( a Vivre Deco belátása és a helyzetétől függően), amelyeket korlátlan módon lehet használni termékek vásárlására a www.vivre.hu webhelyen, úgy ahogy a 7.9 szakaszban le va írva.

11. A peres eljárás

 • 11.1. A weboldalak és/vagy a Vivre Deco által a Tag/Ügyfél felé küldött bármilyen tartalom használata/látogatása/megtekintése/stb. és/vagy továbbítása (elektrónikus, telefon, stb) által, ez kijelenti, hogy egyetért legalább az "Általános Szerződési Feltételek"-kel.
 • 11.2. Bármilyen, a jelen Általános Szerződési Feltételek-kel kapcsolatos vitás kérdéseket, amelyek a Tag/Ügyfél és a Vivre Deco között bekövetkezhetnek, békés úton megoldható.
 • 11.3. Bármilyen vitás ugyet amely a Tag/Ügyfél és a Vivre Deco vagy partnerei között bekövetkezhet, békés úton megoldható. Ha ez nem lehetséges, a konfliktus megoldása a Vivre Deco székhelyén illetékes bíróság vagy a Tag/Ügyfél címéhez tartozó illetékes bíróság által történik, az érvényben lévő törvényi előírások szerint.
 • 11.4. Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendeletével összhangban, ami a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításával kapcsolatos, a Vivre Deco felajánlja a Tagnak/Ügyfélnek azt a lehetőséget, hogy az esetleges jogvitákat peren kívül lehessen megoldani a fogyasztói jogviták online rendezés európai platformján (SOL platform). Ez az Európai Bizottság által létrehozott digitális eszköz, ami azért készült, hogy elősegítse a független, pártatlan, transzparens, hatékony, gyors és tisztességes peren kívüli megoldást az olyan fogyasztói jogviták esetében, amelyek egy Uníón belüli forgalmazó és fogyasztó közötti szerződéses kötelezettségek folyamán jönnek létre. Az SOL platform a következő linken elérhető: ODR.
 • 11.5. Ha a fenti feltételek bármelyike semmisnek vagy nem érvényesnek találtatik, függetlenül annak okától, ez a kikötés nem érinti a többi kikötés érvényességét.
 • 11.6. A jelen dokumentumot a román joggal összhangban dolgozták ki és kell értelmezni.

12. Záró rendelkezések

 • 12.1. Vivre Deco fenntartja a jogot, hogy végrehajthasson bármilyen változtatást ezen rendelkezésekben, valamint bármilyen változtatást a saját webhelyen/webhely szerkezetben/szolgáltatásban, valamint bármilyen tartalmi változtatást, a Tag vagy Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
 • 12.2. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései keretein belül a Vivre Deco nem tehető felelőssé a webhelyen bármilyen okokból esetlegesen bekövetkezett hibákért, beleértve a webhely rendszergazdája által végrehajtott változtatások, beállítások, stb miatt.
 • 12.3. A Vivre Deco fenntartja a jogot arra, hogy a webhely akármelyik oldalára bármilyen természetű reklám bannereket és/vagy tegyen be, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

13. Kapcsolattartás és egyéb információk

 • 13.1. Ha bármilyen a Vivre Deco-val kapcsolatos kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 36-180-88439 telefonszámon, Hétfő-Péntek, 08:00-17:00 óra között vagy a info@vivre.hu e-mail címen.
 • 13.2. Bármilyen, a www.vivre.hu webhelyre vonatkozó észrevételek, kérdések, visszajelzések, ötletek, javaslatok más közlések vagy információk, melyek a webhely működésére vagy fejlesztésére vonatkoznak, a Vivre Deco SRL. tulajdonában maradnak.

  Személyes adatok feldolgozása: a Vivre-Deco SRL.-t a személyes adatok feldolgozása nyilvántartásába a 22845 szám alatt bejegyezték.
Top